idézetek

„Arra születtem, hogy megszeressenek,
S megszeressem én is azt, akit lehet.
Arra születtem, hogy boldog is legyek,
S továbbadjam egyszer az életemet.”
/Adamis Anna/

„Egy embert megszeretni az jelenti, hogy olyannak lássuk őt, amilyennek Isten elgondolta.”
/Dosztojevszkij/

„Nincs itt más lehetőség:
lélek-fogytig a hűség.
Szálai két szeretetnek
Végképp összeszövettek.”
/Garai Gábor/

„Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.”
/Jn 15,12/

„Tegyél a szívedre pecsétnek,
mint valami pecsétet a karodra!
Mert mint a halál, oly erős a szerelem,
Olyan a szenvedély, mint az alvilág.
Nyila tüzes nyíl, az Úr lángja.
Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet,
Egész folyamok sem tudnák elsodorni.”
/Énekek éneke 8,6-7/

„Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint a fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak.”
/József Attila/

„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.”
/Weöres Sándor/

„Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten,
és szeressük egymást: úgy áld meg az Isten.”
/Arany János/

„Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, légy hű mindhalálig.”
/Madách Imre/

„Megálljatok, kik halkan jártok itt,
A fák alatt, ti kedvesek.
Kik értitek az erdő titkait,
Rám nézzetek.
Párommal én az erdő ünnepén,
Szentséges édes alkonyon,
Csendben, harmatban, lilán és üdén
Harangozom.”
/Sík Sándor/

„A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha.”
/Szent Pál, 1Kor 13/

„...Ím, szerelmem ekképp változik, de
soha meg nem szűnik, mindig él,
S nem gyöngül, ha néha szelídebb is...
Gyakran csendes a folyó, de mély!”
/Petőfi Sándor/

„Te vagy az egyetlen a földön,
Akiért mindent megteszek,
Veled életemet töltöm,
Nem csak a múló perceket.

Nem ígérek kincset, csillagot,
Csak hű szívet adhatok,
Érzem másé nem lehetsz,
Én is csak a Tied, ha igazán szeretsz.”
/Goethe/

„Összedőlhet fenn a magas ég,
Leomolhat minden, ami ép,
Egy a fontos, hogy Te szeress,
Minden más csak semmiség.

Örök életet élsz velem,
Vár ránk a kéklő végtelen,
Mert a sors egymásnak szánja,
Kiket összeköt a szerelem.”
/Edith Piaf/

„Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek -
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szívembe visszatér
és zubogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés, mennyire szeretlek!”
/Tóth Árpád/

„Amikor megszólal az orgona zenéje,
Elhangzik mindkettőnk ajkán az igen,
Sorsunk ekkor eggyé forr majd össze,
Szeretni akarlak és megtartani, mindörökre.
Kezem feléd nyújtom, szívem neked adom,
Melyet soha vissza nem kérek,
Szeress egy életen át úgy, mint ahogy én téged,
Akkor is, ha megöregszünk, és
Akkor is, ha már nem élek.”
/Ady Endre/

„Lelkünk tiszta szerelmével oltár elé megyünk,
hogy egymásnak hűségesküt tegyünk,
S ha szerelmünk lángja parázzsá csitulna,
Gyermekünk szemében újra, s újra lobogna.”
/Kovács Mihály/

„Öregedjünk meg együtt,
A sors bármit is rendel.
Így állunk elébe mi,
Ketten, egy szerelemmel.”
/John Lennon/

„Ismerem azokat a szavakat,
amelyeket még ki sem ejtettél.
Már tudom hová tartasz,
mikor még el sem indulsz.
Tudok a féltett titkaidról,
amiket mélyen elrejtesz.
Mindent tudok rólad, kedvesem,
nem vagyok kém, csak szeretlek!”
/Jim Morrison/

„Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok,
néma barátod, rabszolgád vagyok,
alázatos és bizalmas barát,
aki nem kér semmit, csak néz és imád,
és nem akar lenni csak általad,
csak az árnyéka annak, ami vagy.”
/Szabó Lőrinc/

„Jó érezni, hogy szeretlek,
Nagyon és egyre jobban.
Ott bujkálni két szemedben,
Rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy szemeid már
szemeimben élnek és néznek,
S érezni azt, ha szép, veled szép,
És csak veled teljes az élet.”
/Illyés Gyula/

„...Szél vagy zápor talán,
vagy egyszerűen az, hogy létezel
mozdítja meg itt és most a világot.”
/Pilinszky János/

„Elmúlt mint száz pillanat,
S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,
mert szívek őrzik, nem szavak.”
/Végh György/

„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni,
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok, sok önzetlen, tiszta szerelmet.”
/Goethe/

„A csókod festi kékre az eget,
szemed színétől zöldülnek a fák.
Nélküled üres minden képkeret
és világtalan az egész világ.”
/Weöres Sándor/

„Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani
egy lelket, amely annyira erős, hogy fölemel
bennünket s annyira gyönge, hogy éppoly
szüksége van reánk, mint nekünk őreá.”
/Paul Géraldy/

„Az élet csak egy jót ad nekünk:
Azé lehetünk, akit szeretünk.”
/Lope de Vega/

„Most valóság lesz minden édes remény,
Mely ott él szívünk rejtekén.
Az élet és a szerelem tárt karokkal vár,
S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll.”
/Fagyejev/

„Nem az a szerelem tesz boldoggá bennünket,
amit kapunk, hanem amit adunk.”
/Nagy Endre/

„Mi nem hirdetjük fennen, hangos szóval,
Csak te, csak én, örökké s holtomiglan,
Mi megpróbálunk csendben boldogok lenni,
Lelkünk mélyén őszintén, igazán szeretni.”
/Stendhal/

„Ha valaki szeret egy virágot,
amely csak egyetlen példányban
létezik csillag milliókon:
ez épp elég neki, hogy boldog legyen...”
/A. de Saint-Exupéry/

„S mint a bonyolult óramű,
ha elvesz egy alkatrésze,
s tik-takja kihagy,
olyan lennék nélküled,
s csak akkor,
csak akkor tudnám igazán:
ki vagy.”
/Szilágyi Domokos: Ha nem vagy itt/

„A tengerpartot járó kisgyerek
mindig talál a kavicsok közt egyre,
mely mindöröktől fogva az övé,
és soha senki másé nem is lenne.”
/Pilinszky János/

„Oly sok szépet ígértünk egymásnak,
Forrón lángol szerelmünk tüze,
Ha mindig ily szép lenne az élet,
Tán nem is lenne szükség esküre.
Legyen bármilyen hosszú is az élet,
Sírig tartó boldogságot ad,
Bátran nézhetsz az emberek szemébe,
Mindaddig, míg betartod szavad.”
/Drayton/

„Két szárny vagyunk, de fenn a fellegekben
nem szállhatunk, csak mind a ketten
Szívverésnyire pontos egy ütemben.”
/Váci Mihály: Tiszta és jó/

„Ígérd meg azt, hogy kezed
Kezemből vissza nem veszed,
S hogy szeretni fogsz akkor is,
Mikor már én is vén leszek.”
/Heltai Jenő/

„S idő állj meg egy pillanatra,
S ti rohanó percek várjatok,
Amíg ők ketten esküt tesznek,
Hogy egymáshoz örökké hűek lesznek,
Csak addig várjatok!”
/J. W. Goethe/

„Tanúm legyen a föld, az ég, a tenger,
a sok madár, a hal és minden ember:
Neked adom szívemet, senki másnak,
életemet még mellé ráadásnak!”
/Tagore/

„A lombos idő gallyai homlokomba
verődnek, lehajlanak az ágak,
és minden napnak Te vagy a gyümölcse.”
/Váci Mihály/

„Egy óra hosszat szeretni: állati dolog.
Egy éven át szeretni: emberi dolog.
Egy életen át szeretni: angyali dolog.
Egy életen át csak egyet szeretni: isteni dolog.”
/Localdaire/

Up Down